Fotografering av kulturmiljöer

Kullafotografen fotograf Höganäs fotograferar kulturmiljöer

Kullafotografen har fått i uppdrag att komplettera bildmaterialet till Höganäs kommuns nya digitala kulturmiljöplan. I kulturmiljöplanen finns ett hundratal områden med värden för kulturmiljön beskrivna. Det går exempelvis att läsa om de vanligaste och gemensamma karaktärsdragen för ett område, till exempel placering på tomten, utformning, stilar, material och färger. Till varje område ska det finnas ett […]

Foton till hemsida

Kullafotografen fotograf Höganäs fotograferar för hemsida

Kullafotografen har fått i uppdrag att fotografera till en ny hemsida för arkitekten Tingdal Arkitekter AB. Fotona ska användas för en portfolio över arkitektens projekt på hemsidan.

Fotografering av arkitekturstilar

Kullafotografen fotograf Höganäs fotograferar arkitekturstilar

Kullafotografen har fått i uppdrag att fotografera exempel på olika arkitekturstilar i Bjuvs, Höganäs och Ängelholms kommun. Bilderna ska användas som illustrationer av olika byggnadsstilar i kommunernas nya gemensamma digitala kulturmiljöplan. 

Foton till naturvårdsplan

Kullafotografen fotograf foto som omslag till Höganäs kommuns naturvårdsplan

Kullafotografen bidrar med omslagsfoton till de båda delarna av Höganäs kommuns nya naturvårdsplan Kullahalvöns Natur. Båda fotona är från Kullaberg. Den ena visar kustlandskapet nedanför fyren, den andra bokskogen i närheten av Himmelstorp. Naturvårdsplanen finns att läsa på Höganäs kommuns hemsida.

Kurs i naturfoto på Kullaberg

Kullafotografen fofograf Höganäs håller kurs i naturfotografering på Kullaberg

I september kommer jag och min kompis Viktor Sundberg hålla en fotokurs tillsammans på Kullaberg. Förutom att vara en väldigt skicklig fotograf är Viktor också en omtyckt och duktig kursledare som håller kurser både för Canon och i egen regi. Det blir fullspäckad heldag med teori varvat med praktik på några av Kullabergs bästa fotoplatser. […]

Artikel i Lokaltidningen Höganäs

Artikel om Kullafotografen fotograf Höganäs i Lokaltidningen Höganäs

I veckans nummer av Lokaltidningen Höganäs min en artikel om min utställning Kullabygdens fantastiska natur. För er som ännu inte besökt utställningen så pågår den till den fjärde maj på Naturum Kullaberg. Läs om utställningen här.

Artikel i Helsingborgs Dagblad

Artikel om Kullafotografen i Helsingborgs Dagblad fotograf Höganäs

Idag finns det en artikel i Helsingborgs Dagblad om min pågående fotoutställning på Naturum Kullaberg. För er som ännu inte besökt utställningen så pågår den till den fjärde maj på Naturum Kullaberg. Artikeln kan läsas här. Läs om utställningen här.

Utställning – Kullabygdens fantastiska natur

Kullafotografens utställning på naturum Kullaberg - fotograf Höganäs

Kullabygdens Fantastiska Natur – fotoutställning på naturum Kullaberg Fotografen Michael Persson /PhotoNatura ställer ut naturfoton från Kullabygden på naturum Kullberg. Utställningen “Kullabygdens fantastiska natur” tar dig med på en rundtur i naturen på Kullahalvön och visar lite av den variation och mångfald som finns här. Kullaberg med sin dramatiska natur är sedan mitten av 1800-talet […]

PhotoNatura 25 år

Kullafotografen fotograf Höganäs - fotograf med fokus på Kullabygden.

I helgen fyllde PhotoNatura 25 år. Vi tillbringade helgen på vandrarhemmet vid Haväng. Det blev en riktigt givande helg med bra fotomöjligheter och trevlig gemenskap. Ovan visas en av bilderna från helgen. Om Photonatura PhotoNatura verkar för att utveckla naturfotografi inom ett sunt bildetiskt ramverk. Gruppen har alltid legat i framkant vad gäller gränsöverskridande naturbilder och har […]

Foto till miljöredovisning

Kullafotografen fotograf Höganäs foto i Miljörapport

Kullafotografen har levererat ett foto på orkidén Gulyxne vid Zackows mosse till Forsmarks Kraftgrupp AB’s miljöredovisning. Den lilla rödlistade orkidén växer där nya reningsdammar vid Forsmark planerades, byggplanerna ändrades och dammarna projekterades på en annan plats.