Kullafotografen fotograf Höganäs fotograferar kulturmiljöer

Fotografering av kulturmiljöer

Kullafotografen har fått i uppdrag att komplettera bildmaterialet till Höganäs kommuns nya digitala kulturmiljöplan. I kulturmiljöplanen finns ett hundratal områden med värden för kulturmiljön beskrivna. Det går exempelvis att läsa om de vanligaste och gemensamma karaktärsdragen för ett område, till exempel placering på tomten, utformning, stilar, material och färger. Till varje område ska det finnas ett antal foton som visar områdets karaktär.

Kullafotografen fotograf Höganäs fotograferar kulturmiljöer
Kullafotografen fofograf Höganäs håller kurs i naturfotografering på Kullaberg

Kurs i naturfoto på Kullaberg

I september kommer jag och min kompis Viktor Sundberg hålla en fotokurs tillsammans på Kullaberg. Förutom att vara en väldigt skicklig fotograf är Viktor också en omtyckt och duktig kursledare som håller kurser både för Canon och i egen regi.

Det blir fullspäckad heldag med teori varvat med praktik på några av Kullabergs bästa fotoplatser. Vid den här tiden på året brukar det dessutom vara riktigt bra väderförhållanden för kustfoto.

Läs mer om kursen på https://www.viktorsundbergfotokurser.se/

Kullafotografen fofograf Höganäs håller kurs i naturfotografering på Kullaberg
Kullafotografens utställning på naturum Kullaberg - fotograf Höganäs

Utställning – Kullabygdens fantastiska natur

Kullabygdens Fantastiska Natur – fotoutställning på naturum Kullaberg Fotografen Michael Persson /PhotoNatura ställer ut naturfoton från Kullabygden på naturum Kullberg. Utställningen “Kullabygdens fantastiska natur” tar dig med på en rundtur i naturen på Kullahalvön och visar lite av den variation och mångfald som finns här. Kullaberg med sin dramatiska natur är sedan mitten av 1800-talet ett av de mest besökta naturområdena i landet. Redan 100 år tidigare besökte Linné trakten under sin skånska resa. Trots att området är så välbesökt och omskrivet är det lätt att missa många av de platser och miljöer som finns här. Även om utställningen bara visar ett litet axplock av vad som finns att uppleva, kan den förhoppningsvis inspirera fler att utforska och vistas mer i Kullabygdens fantastiska natur. Utställningen pågår 4 februari – 4 maj. Vernissage den 22 februari kl. 13.00. Michael Persson är en naturfotograf bosatt i Höganäs med den nordvästskånska naturen som sitt huvudsakliga verksamhetsområde. Motiven rör sig mellan de storslagna landskapen, och de små detaljerna som lätt förbises. Fotografierna är oftast traditionellt dokumentära naturbilder med fotografens tydliga prägel. Michael blev 2012 invald i den sydsvenska bildgruppen PhotoNatura, och medverkar i deras bok “Nära” som kom ut 2013.
Kullafotografens utställning på naturum Kullaberg - fotograf Höganäs
Kullafotografen fotograf Höganäs - fotograf med fokus på Kullabygden.

PhotoNatura 25 år

I helgen fyllde PhotoNatura 25 år. Vi tillbringade helgen på vandrarhemmet vid Haväng. Det blev en riktigt givande helg med bra fotomöjligheter och trevlig gemenskap. Ovan visas en av bilderna från helgen. Om Photonatura PhotoNatura verkar för att utveckla naturfotografi inom ett sunt bildetiskt ramverk. Gruppen har alltid legat i framkant vad gäller gränsöverskridande naturbilder och har ofta ena foten i ett rent konstnärligt uttryck. Genom att välkomna nytänkande och individuella uttrycksformer vill vi skapa en kreativ och utmanande miljö där medlemmar stimuleras till att utveckla sitt fotograferande. PhotoNatura har en strikt bildetisk policy och arbetar aktivt med att förespråka transparens i den naturfotografiska processen. Vi är övertygade om att moralisk ärlighet kring naturbilder gagnar såväl fotografer, allmänhet som naturen självt. Att ta hänsyn till naturen som vi fotograferar är en självklarhet för alla medlemmar i PhotoNatura. I PhotoNatura finns många av södra Sveriges främsta naturfotografer. Yrkesverksamma fotografer, semiproffs och amatörer förenas för att utbyta idéer, erfarenheter samt genomföra gemensamma projekt så som bokutgivningar, utställningar, bildspel och föredrag. Många medlemmar är även själva aktiva som författare eller kursledare och kan ofta ses som föredragshållare och utställare på Nordens största naturfotofestivaler. PhotoNatura har en ambition att knyta till sig fler aktiva och skickliga naturfotografer för att ytterligare stärka gruppen som helhet. Höga inträdesvillkor ställer krav på sökande fotografer men som medlem har man möjlighet att genom en ständig diskussion kring naturbilder ta del av en fantastisk och kreativ miljö som sporrar till att utveckla hela synen på fotografering i vår underbara natur.
Kullafotografen fotograf Höganäs - fotograf med fokus på Kullabygden.