Om Kullafotografen - Michael Persson

Jag bor i Höganäs och arbetar till vardags med samordning av geografisk information på Höganäs kommun.  Alltsedan de tidiga tonåren har jag haft ett stort intresse för fotografering, det har idag lett fram till mer än 35 års erfarenhet av varierande inriktningar inom fotograferingen. Även om tyngdpunkten alltid varit mot natur- och landskapsbilder så har intresset innefattat de flesta motivområdena.

Motiven söks framförallt i hemtrakterna i Kullabygden och dess omgivningar. Gemensamt i bilderna är att miljö och känsla är viktiga beståndsdelar, därför läggs stor vikt vid ljus och komposition. Fotograferandet präglas av en vilja att ständigt utveckla och förbättra.

Även om den tekniska utrustningen alltid varit underordnad motivet, så använder jag kameror med hög upplösning och kvalitetsoptik. Det möjliggör utskrifter i stora format.

År 2012 valdes jag in i bildgruppen PhotoNatura, en svensk naturfotografisk organisation som arbetar med att leda och utveckla naturfotografins olika uttrycksmöjligheter. PhotoNatura har högt ställda inträdeskrav, nya medlemmar väljs in en gång årligen efter inlämnande av arbetsprov.

År 2014 grundades företaget Kullafotografen med försäljning av bilder från bildarkivet, samt olika typer av uppdragsfotografering och utbildningsverksamhet.

Medlem i bildgruppen PhotoNatura/PN

Godkänd för F-skatt

Kullafotografen - Fotograf Höganäs - Michael Persson

Utställningar

  • 2014 – Separatutställning, Axis Communications AB, Lund.
  • 2014 – Separatutställning, naturum Kullaberg 4/2 – 4/5.
  • 2013 – Samlingsutställning med PhotoNatura, Vårgårda Naturfotofestival.
  • 2013 – Samlingsutställning med PhotoNatura, Trädhuset Hässleholm.
  • 2013 – Samlingsutställning med PhotoNatura, Kulturhuset Hässleholm.
  • 2012 – Samlingsutställning med PhotoNatura, Trädhuset Hässleholm
Kullafotografen fotograf Höganäs Utställningar