Foto till miljöredovisning

Kullafotografen har levererat ett foto på orkidén Gulyxne vid Zackows mosse till Forsmarks Kraftgrupp AB’s miljöredovisning. Den lilla rödlistade orkidén växer där nya reningsdammar vid Forsmark planerades, byggplanerna ändrades och dammarna projekterades på en annan plats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *