Foton till naturvårdsplan

Kullafotografen fotograf foto som omslag till Höganäs kommuns naturvårdsplan

Kullafotografen bidrar med omslagsfoton till de båda delarna av Höganäs kommuns nya naturvårdsplan Kullahalvöns Natur. Båda fotona är från Kullaberg. Den ena visar kustlandskapet nedanför fyren, den andra bokskogen i närheten av Himmelstorp. Naturvårdsplanen finns att läsa på Höganäs kommuns hemsida.