Fotografering av kulturmiljöer

Kullafotografen fotograf Höganäs fotograferar kulturmiljöer

Kullafotografen har fått i uppdrag att komplettera bildmaterialet till Höganäs kommuns nya digitala kulturmiljöplan. I kulturmiljöplanen finns ett hundratal områden med värden för kulturmiljön beskrivna. Det går exempelvis att läsa om de vanligaste och gemensamma karaktärsdragen för ett område, till exempel placering på tomten, utformning, stilar, material och färger. Till varje område ska det finnas ett […]

Fotografering av arkitekturstilar

Kullafotografen fotograf Höganäs fotograferar arkitekturstilar

Kullafotografen har fått i uppdrag att fotografera exempel på olika arkitekturstilar i Bjuvs, Höganäs och Ängelholms kommun. Bilderna ska användas som illustrationer av olika byggnadsstilar i kommunernas nya gemensamma digitala kulturmiljöplan.