utställning_960_svart

Om fotografenprofilbild_400

Michael Persson är född 1969 och bor i Höganäs tillsammans med fru och två barn. Till vardags arbetar han med samordning av geografisk information på Höganäs kommun. Ett stort intresse för natur och foto gör att en stor del av Michaels fritid tillbringas i naturen med kameran, på jakt efter nya upplevelser och bilder.

Michaels naturintresse väcktes i tidig ålder där nyfikenheten alltid varit en stark drivkraft för att bättre förstå naturen. Intresset och kunskapssökandet stimulerades först genom Fältbiologerna. Senare under tonåren genomfördes åtskilliga längre vandringar i den svenska fjällvärlden. Den första systemkameran skaffades inför en vandring i Sarek 1984. Att vistas i naturen med kameran har sedan dess varit en viktig del av fritiden, idag också som motvikt till kontorsarbetet.

Motiven söks framförallt i den nordvästskånska naturen, då oftast de stora landskapen längs kusten eller i skogen. Men ibland också de mindre landskapen som då söks genom makroobjektivet. Gemensamt i bilderna är att miljö och känsla är viktiga beståndsdelar, därför läggs stor vikt vid ljus och komposition. Fotograferandet präglas av en vilja att ständigt utveckla och förbättra.

2012 valdes Michael in i bildgruppen PhotoNatura, en svensk naturfotografisk organisation som arbetar med att leda och utveckla naturfotografins olika uttrycksmöjligheter. PhotoNatura har högt ställda inträdeskrav, nya medlemmar väljs in en gång årligen efter inlämnande av arbetsprov.