Fotoprojekt

Då och Nu

Hovfotograf Peter P. Lundh föddes 1865 i byn Skättekärr utanför Nyhamnsläge. Han utbildade sig till fotograf. Först i Höganäs, sedan i Odense, Salzburg och Paris. År 1886 öppnade han en egen ateljé i Skättekärr. Det utökades 1892 med en ateljé i Höganäs, 1894 i Mölle och 1907 i Arild.

Peter P. Lundh blev mest känd för sina bilder på badgäster vid gemensamhetsbadet vid Ransvik utanför Mölle. Han var en starkt bidragande orsak till att Mölle och Arild blev populära turistorter genom sina bilder från Kullabygden.  Framförallt tyskar och danskar vallfärdade till de båda orterna runt det förra sekelskiftet. Peter P. Lundhs mest aktiva period var från 1890 och fram till första världskriget.

Vid hans död 1943 lämnade han efter sig en stor samling bilder med varierande motiv. Det finns badbilder, landskapsbilder, miljöbilder från byarna, samt porträtt och familjebilder.

Fotoprojekt Då och Nu går ut på att återskapa en del av dessa motiv som de ser ut idag drygt 100 år senare. Jag har fått tillåtelse att använda Peter P. Lundhs bilder från Höganäs kommuns bildarkiv till projektet.

Kullafotografen fotograf Höganäs fotoprojekt Kullafotografen fotograf Höganäs fotoprojekt

Peter P. Lundhs ateljé

I denna byggnad låg Peter P. Lundhs fotoateljé på Höganäs Nedre i början på 1900-talet. På den vänstra bilden visas samma plats omkring 100 år senare.

 
Kullafotografen fotograf Höganäs fotoprojekt Kullafotografen fotograf Höganäs fotoprojekt

Köpmansgatan 13

I denna byggnad finns idag Höganäs bokhandel. Den vänstra bilden togas av Peter P. Lund år 1908. Den högra bilden är tagen 101 år senare.

Platser på Kullaberg

Detta projekt som påbörjades år 2009 går ut på att dokumentera alla fantastiska platser på Kullaberg. Jag utgår från platsnamnen som finns på kartan som följer med boken Ortmamn på Kullaberg av Klara Wijkander. 

Längs Kullabergs kust finns minst ett hundratal namngivna platser, det kan till exempel vara små vikar, utskjutande klippor eller grottor. De flesta av dessa namn kommer från lokala fiskare eller från turister under Mölle och Arilds storhetstid som turistorter i början av 1900-talet. Till detta kommer ett antal namn på sjöar, höjder och andra intressanta platser längre in från kusten. En del av platserna går bara att nå med båt eller med klätterutrustning, så hur många platser som kommer med i projektet vet jag inte.

Kullafotografen fotograf Höganäs digitala bilder

Himmelstorp

Himmelstorp är den äldsta gården på Kullaberg och har varit bebodd sedan 1600-talet fram till mitten på 1900-talet. Gården består av fyra korsvirkeslängor med halmtak och är belägen mellan Mölle och Arild. Filmen Kullamannen spelades in här. Idag är Himmelstorp en hembygdsgård som drivs av Kullens hembygdsförening med kaffeservering under sommarhalvåret och med traditionellt midsommarfiande den 23/6.

Kullafotografen fotograf Höganäs Kullaberg Västra fyren

Kullens västra fyr

Kullens västra fyr ligger nedanför Kullens fyr intill Kullabergs allra västligaste udde. 2007 beslutade Sjöfartsverket att detta var en av åtta fyrar längs Västkusten skulle släckas i besparingssyfte. Det diskuterades också om fyren skulle rivas. Därför är det glädjande för mig som gillar fyrar att den nu åter är i drift. I bakgrunden på bilden syns Kullens fyr.

Kullafotografen fotograf Höganäs Kullaberg Primön

Primön

Denna lilla klippö ligger rakt söder om fyren, strax utanför Lahibiagrottan. Namnets ursprung är okänt men sedan länge känt bland traktens fiskare. Till vänster på bilden skymtas Nakkehoved fyr vid den danska kusten som markerar den västra sidan av inloppet till Öresund.

Kullafotografen fotograf Höganäs Strandhagen Arild

Strandhagen